Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

 

 

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Wybrane zagadnienia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

16 godz./2 dni szkoleniowe

 

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków spotykają się z problematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce; zajmujących się bezpośrednio obsługą osób bezrobotnych powracających z zagranicy.

    Pobierz/Drukuj - informacja o szkoleniu

Czytaj całość…
 

 

 
Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich
 
Team Management Leadership
 
Kompleksowy program rozwoju kompetencji
w ramach łącznie 125 godzin zajęć
coachingu indywidualnego i grupowego

Pobierz/Drukuj


 OFERTA
Czytaj całość…
 
 
OFERTA SZKOLENIOWA 2015

Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, z przyjemnością informuje, iż posiada bogatą ofertę szkoleniową z możliwością współfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń. Dla Pracodawcy oznacza to zwrot poniesionych środków na sfinansowanie szkolenia od 80% do 100%.

 

Z oferty mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (w rozumieniu przepisów ustawy, pracodawca oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom uzyskiwania wyższej efektywności pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych własnych oraz pracowników, zapraszamy do skorzystania z oferty wysokiej jakości szkoleń w bardzo atrakcyjnej cenie. 

 

Pobierz - formularz zgłoszeniowy

Pobierz - oferta szkoleń

Wszystkie nasze warsztaty są prowadzone w kameralnych grupach 10-20 osobowych i mają bardzo praktyczny charakter.

Realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywnych metod edukacyjnych, bazujących na doświadczeniu, wiedzy oraz zaangażowaniu uczestników. Uczestnicy mają okazję przedyskutować swoje osobiste przemyślenia oraz popracować nad wątkami osobiście ich nurtującymi.

Trener-praktyk przedstawia mini-wykłady wprowadzające, ilustrowane prezentacją/filmami.

Poszczególne problemy omawiane są w trakcie dyskusji kierowanej na bazie case studies, praktycznych ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych, symulacji realnych sytuacji, a także odgrywania scenek pod superwizją prowadzącego i innych uczestników.

W trakcie warsztatów mogą być również używane metody diagnostyczne (testy i kwestionariusze psychologiczne) itp.

 

Istnieje możliwość zrealizowania warsztatu dla grupy zorganizowanej w dowolnej lokalizacji w Polsce - szczegóły organizacyjne do uzgodnienia.

 
 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (edycja czerwiec)

 Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca czerwca 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do stosowania procedur administracyjnych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o pomocy społecznej;
Zasady postępowania administracyjnego;
Właściwość rzeczowa i miejscowa organu;
Strona w postępowaniu, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik;
Doręczenia pism przez organ, doręczanie pism pełnomocnikom; doręczenia szczególne i zastępcze;
Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym;
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania;
Dokumenty i inne dowody;
Podjęcie, zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania;
Praktyczne rozwiązywanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

    Pobierz - Kodeks Postępowania Administracyjnego - komplet dokumentów

Czytaj całość…
 
 
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 2015

     Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca lutego 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
 - potrzeby psychiczne i rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - specyfika zachowań seksualnych tych osób,
 - seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie a postawy społeczne; „niechciana
seksualność”,
 - pomoc w budowaniu relacji z ludźmi,
 - rola osób wspierających w przeżywaniu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 

  Pobierz - komplet dokumentów
"Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 2015"

 
Czytaj całość…
 
Firma PROSPERA Consulting serdecznie zaprasza na szkolenia otwarte

Prawo Zamówień Publicznych
- z uwzględnieniem najnowszej zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Metoda Hiszpańska
- narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnegow ramach realizacji zadań znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
Zakres merytoryczny szkolenia stanowi kompleksowe przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania metodologii Tzw. Metody Hiszpańskiej w praktyce instytucji rynku pracy – w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy skierowanego do klientów o różnym statusie zawodowym

Coaching w planowaniu i rozwoju kariery
- narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnego w ramach realizacji zadań znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
PAI - Program Aktywizacja i Integracja
- warsztaty dla pracowników PUP i OPS
 
Rozpoznawanie problemu alkoholowego i skuteczne motywowanie do leczenia
- warsztaty dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Czytaj całość…
 
 
Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społeczneji służb zatrudnienia -
Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

 

Szanowni Państwo,
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu we wrześniu 2014 roku realizuje szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzimy szkolenia pt: „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
- Założenia programu Programu Aktywizacja i Integracja (zakres, czas realizacji, grupy docelowe);
- Podstawy prawne i źródła finansowania Programu Aktywizacja i Integracja ;
- 3 modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
- Role zadania instytucji zaangażowanych w realizację Programu Aktywizacja i Integracja;
- Porozumienie o realizacji a porozumienie o współpracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja – różnice i korzyści dla Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej;

Szczegółowy program:
9.30-
sprawy organizacyjne; rejestracja uczestników; przerwa kawowa powitalna
10.00-10.45, 10.45-11.30
2 godz.
Założenia programu Programu Aktywizacja i Integracja
(zakres, czas realizacji, grupy docelowe)

Podstawy prawne i źródła finansowania Programu Aktywizacja i Integracja
11.30-11.45
przerwa kawowa – 1 x 15 minut – wg uzgodnień trenerów z grupą
11.45-12.30, 12.30-13.15
2 godz.
3 modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
13.15-14.00
przerwa obiadowa 45 minut
14.00-14.45, 14.45-15.30
2 godz.
Porozumienie o realizacji a porozumienie o współpracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja – różnice i korzyści dla OPS i PUP
Podsumowanie szkolenia

 Szkoleniem, w formie bezpłatnych 1-dniowych, 6-godzinnych warsztatów, prowadzonych kolejno w 5 grupach,
objętych będzie ogółem 150 uczestników z całego województwa.

Miejsca realizacji szkoleń to:
08.09.2014 – Poznań, Hotel Safir*** www.hotelsafir.pl - ul. Żmigrodzka 41/49 Poznań;
09.09.2014 – Leszno, Hotel Wieniawa**** www.wieniawa.pl – Rynek 29 Leszno;
10.09.2014 – Kalisz, Hotel Calisia*** www.hotel-calisia.pl – ul. Nowy Świat 1-3 Kalisz;
11.09.2014 – Konin, Hotel Portofino*** www.hotelportofino.pl – ul. Ślesińska 42 Konin-Pątnów;
12.09.2014 – Piła, Hotel Gringo*** www.gringo.pila.pl – ul. Ogrodowa 25 Piła.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl;
Grzegorz Przymus doradcy@rops.poznan.pl; tel. 61 856 73 30

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego szkolenia.
Z wyrazami szacunku
Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting

 
 
 
Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca marca 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
a) podstawowe założenia metody skoncentrowanej na rozwiązaniach
b) proces współpracy z klientem od nawiązania relacji do ustalenia celów
c) interwencja i pomoc psychologiczno-terapeutyczna
d) stosowane narzędzia psychologiczne; interwencyjne i terapeutyczne
e) analiza własnych zasobów i celów w pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej
f) praktyczne zastosowanie kluczowych obszarów metody skoncentrowanej na rozwiązaniach

  Pobierz - Metoda TSR - komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 
JOPS - poszukujemy pilnie bardzo doświadczonych trenerów!

 

W związku z przygotowywanymi przez nas projektami szkoleniowymi oraz rozbudową bazy trenerskiej, poszukujemy bardzo pilnie trenerów z bardzo dużym udokumentowanym doświadczeniem w realizacji szkoleń dla instytucji integracji społecznej w poniżej wymienionych zakresach tematycznych:
·         „Nowa jakość projektów współfinansowanych z EFS ”
·         „Znaczenie wsparcia rodzicielstwa zastępczego”
·         „Superwizja rodzin zastępczych”
·         „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych”
·         „Mobbing - istota zjawiska”
·         „Standardy równego traktowania w miejscu pracy - gender  mainstreaming„
·         ”Diagnoza narzędziem pracy z trudnym klientem, metody rozwiązywania konfliktu”
·         „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy”
·         „Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych”
·         ”Szkolenia dla kadr pomocy społecznej oraz pracowników służb zatrudnienia w zakresie wspólnych działań  aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
·         „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym seksualność”
·         „Nowe zadania i obowiązki w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i pracy z rodziną w 2012 roku dla OPS”
·         ”Nowe zadania i obowiązki w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i pracy z rodziną w 2012 roku dla PCPR”
·         „Usamodzielnianie wychowanków z placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych”
·         „Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych”
·         „Wizerunek  instytucji pomocy społecznej- dobre praktyki  public relations”
·         „Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem nowelizacji w praktyce jednostek pomocy społecznej”
·         „Ustawa Prawo zamówień publicznych – postępowanie kontrolno-sprawdzające w JOPS”
·         „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach”
·         „Zaburzenia psychiczne osób starszych”
·         „Organizacja Społeczności Lokalnej(OSL)/Środowiskowa Praca Socjalna” kurs 21-dniowy (7 zjazdów 3-dniowych),
·         „Metody pracy z osobami starszymi  w środowisku zamieszkania – formy aktywizacji w OPS”
·         „Metody pracy z osobami starszymi  w instytucji – formy aktywizacji w DPS”
·         „Indywidualny plan wspierania mieszkańca z uwzględnieniem diagnozy  mieszkańca DPS”
·         „Zarządzanie instytucją i zarządzanie zmianą w jednostkach pomocy i integracji społecznej” „Zarządzanie zasobami ludzkimi w JOPS”
·         „Trening asertywności i skuteczna komunikacja interpersonalna”
·         „Efektywna współpraca z mediami”
·         „Negocjacje i efektywne rozwiązywanie konfliktów”
·         „Jak  skutecznie  radzić  sobie z kryzysem pomagania? – stres i wypalenie zawodowe”
·         „Praktyczne zastosowanie przepisów prawa dot. realizacji zadań  w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i pieczy zastępczej - Zadania Gminy „
·         „Praktyczne zastosowanie przepisów prawa dot. realizacji zadań  w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i pieczy zastępczej - Zadania Powiatu”
·         „Superwizja w pracy socjalnej”
·         „Asystent rodziny”,
·         „Mediacje rodzinne”,
·         „Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo”,
·         „Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy”,
·         „Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej”,
·         „Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”,
·         „Warsztat superwizora w OPS”,
·         „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”,
·         Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej”,
·         „Lider ekonomii społecznej w gminie”,
·         „Lider w NGO”,
·         „Zarządzanie sytuacyjne – efektywne przywództwo w zespole”;  
·         „Kodeks postępowania administracyjnego”,
·         „Egzekucja świadczeń, dłużnicy, alimenty w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych”
·         „Nowa jakość projektów współfinansowanych z EFS ”
·         „Standardy równego traktowania w miejscu pracy - gendermainstreaming„
·         „Wizerunek  instytucji pomocy społecznej - dobre praktyki  public relations”
·         „Język Migowy”
·         „Kurs trenerski dla pracowników PCPR w zakresie prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych”
·         „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach”
·         „Innowacyjne metody pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym”
·         „Animator społeczności lokalnej – kuźnia liderów środowiskowych”
·         „Zarządzanie pracą wolontariusza – jak pozyskać i zatrzymać kandydata na wartościowego współpracownika?”
·         „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
·         „Animacja lokalnych sieci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
·         „Strategia interwencji kryzysowej czyli jak skutecznie pomagać osobom w kryzysie?”
·         „Wsparcie merytoryczne utworzonych zespołów interdyscyplinarnych”
 
Osoby zainteresowane współpracą trenerską serdecznie prosimy o pilne przesłanie na adres e-mail naszego biura: biuro@prospera.pl następujących dokumentów: CV, skany wszelkich dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje (w tym – referencje ze szkoleń) oraz szczegółowe zestawienie zrealizowanych szkoleń, zawierające następujące informacje: temat szkolenia, dokładna data – dzień/miesiąc/rok, liczba godzin dydaktycznych, liczba uczestników, grupa docelowa, instytucja zamawiająca szkolenie.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt e-mailowy z naszym biurem PROSPERA Consulting Tel. 58 320 89 56 – Z Panią Dorotą Karolewską, Menedżerem ds. szkoleń lub z Panią Renatą Kaczyńską-Maciejowską, Dyrektorem firmy – 601 91 05 09.

 

 
 
OFERTA SZKOLEŃ
DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Pobierz – Ogólna oferta szkoleń dla PSZ

 

POMAGAMY PROSPEROWAĆ! 

Firma PROSPERA Consulting od 1998 roku specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie organizacyjnym, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nieobce nam są również projekty rozwojowe i badawcze – szczególnie te związane z rynkiem pracy oraz budowaniem ścieżki kariery. Cieszymy się bogatą listą referencji – wśród odbiorców naszych projektów szkoleniowych i doradczych są zarówno firmy różnych branż (o zróżnicowanej wielkości i strukturze właścicielskiej), jak i NGO’s oraz instytucje administracji publicznej. Posiadamy wpisy do rejestrów: instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia (jako agencji doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego). Jesteśmy Członkiem Gdańskiego Związku Pracodawców, a także Członkiem-Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Bardzo ważnymi partnerami są dla nas publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji społecznej oraz JST. Cieszymy się uznaniem uczestników naszych projektów szkoleniowych i doradczych, którzy bardzo wysoko oceniają kompetencje naszych coachów, doradców zawodowych, trenerów, wykładowców i konsultantów – uznanych ekspertów, doświadczonych praktyków. Współpracuje z nami około 100 specjalistów z terenu całej Polski.
 
Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów biznesowych oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - m.in. audyt personalny w PUP w Zabrzu, audyt kompetencyjny w PUP w Leżajsku, audyt kompetencyjny w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS, warsztaty aktywizujące dla Beneficjentek projektu GO!Spodynie realizowanego przez PUP w Nysie, a także 2 edycje naszego własnego projektu – Team Management Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy (jego prezentacja znajduje się na stronie www.studium.prospera.pl). Organizujemy też cieszące się dużym powodzeniem, otwarte konferencje tematyczne, poświęcone tematyce rozwoju kompetencji zawodowych – z cyklu „Perły i Diamenty”. Od kilku lat szczególnie specjalizujemy się więc w realizacji projektów rozwojowych oraz szkoleniowych – w zakresie szkoleń specjalistycznych – dla profesjonalistów instytucji rynku pracy. Możemy poszczycić się referencjami uzyskanymi od wielu instytucji oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy korzystali z naszego wsparcia. Nasza obszerna oferta szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i otwartych liczy kilkadziesiąt autorskich programów -skierowana jest zwłaszcza do doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego itp. Bardziej szczegółowa informacja o aktualnie realizowanych i planowanych szkoleniach znajduje się np. na naszej stronie www.prospera.pl
 
Z radością i zaangażowaniem realizujemy również kompleksowe projekty dla osób doświadczających trudności na otwartym rynku pracy oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozyskujemy je w ramach zamówień publicznych, ale jesteśmy również otwarci na przygotowywanie i realizację projektów partnerskich, np. w ramach EFS PO KL (jako partner możemy służyć kompetentnym, całościowym wsparciem – od zaplanowania projektu i opracowania wniosku aplikacyjnego, poprzez realizację, aż po końcowe jego rozliczenie).
 

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę szkoleniową, Wszystkie zawarte tu szkolenia możemy również przeprowadzić we wskazanym miejscu i terminie – dla grupy zorganizowanej. Nasze szkolenia i inne projekty rozwojowe charakteryzuje przede wszystkim wysoka wartość merytoryczna zajęć, starannie dobrany zespół trenerów - wysokiej klasy profesjonalistów-praktyków, przyjemna atmosfera zajęć realizowanych nowoczesnymi metodami – w formie interaktywnych, praktycznych warsztatów, a także – użyteczność w praktyce poznanych metod i narzędzi pracy. Ludzie dobrze o nas mówią! Serdecznie zapraszamy do długofalowej współpracy!

 
Zespół firmy PROSPERA Consulting

Wspieramy profesjonalistów w dążeniu do doskonałości! 

 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl
Gościmy

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005