Kodeks Postępowania Administracyjnego (edycja czerwiec)

 Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca czerwca 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do stosowania procedur administracyjnych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o pomocy społecznej;
Zasady postępowania administracyjnego;
Właściwość rzeczowa i miejscowa organu;
Strona w postępowaniu, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik;
Doręczenia pism przez organ, doręczanie pism pełnomocnikom; doręczenia szczególne i zastępcze;
Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym;
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania;
Dokumenty i inne dowody;
Podjęcie, zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania;
Praktyczne rozwiązywanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

    Pobierz - Kodeks Postępowania Administracyjnego - komplet dokumentów

Czytaj całość…
 
 
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 2015

     Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca lutego 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
 - potrzeby psychiczne i rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - specyfika zachowań seksualnych tych osób,
 - seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie a postawy społeczne; „niechciana
seksualność”,
 - pomoc w budowaniu relacji z ludźmi,
 - rola osób wspierających w przeżywaniu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 

  Pobierz - komplet dokumentów
"Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 2015"

 
Czytaj całość…
 
Firma PROSPERA Consulting serdecznie zaprasza na szkolenia otwarte

Prawo Zamówień Publicznych
- z uwzględnieniem najnowszej zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Metoda Hiszpańska
- narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnegow ramach realizacji zadań znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
Zakres merytoryczny szkolenia stanowi kompleksowe przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania metodologii Tzw. Metody Hiszpańskiej w praktyce instytucji rynku pracy – w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy skierowanego do klientów o różnym statusie zawodowym

Coaching w planowaniu i rozwoju kariery
- narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnego w ramach realizacji zadań znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
PAI - Program Aktywizacja i Integracja
- warsztaty dla pracowników PUP i OPS
 
Rozpoznawanie problemu alkoholowego i skuteczne motywowanie do leczenia
- warsztaty dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Czytaj całość…
 
Praca z osobą uzależnioną 2014 (grudzień)
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje w m-cu listopadzie 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Praca z osobą uzależnioną”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
Ø Metody wczesnego rozpoznawania uzależnień u dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rodzajów uzależnień.
Ø Charakterystyka oferty pomocowej dla osób z uzależnieniami.
Ø Przegląd metod i narzędzi pracy z osobami uzależnionymi.
Ø Elementy pracy terapeutycznej podtrzymujące efekty terapii.

  Pobierz - Praca z osobą uzależnioną 2014 (grudzień)- komplet dokumentów
 
Czytaj całość…
 
 
Kurs samoobrony 2014 (grudzień)
 Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje w m-cu listopadzie 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kurs samoobrony”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

1. Zajęcia teoretyczne: przemoc ze względu na płeć, świadomość działania, strategie działania napastników, doświadczenia uczestników związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako wartość kluczowa, obrona konieczna, pomoc przedmedyczna

2. Ćwiczenia fizyczne: proste i skuteczne techniki samoobrony

3. Ćwiczenia praktyczne: nauka postawy, negocjacje, samoocena, asertywność w zachowaniu i obrona własnych granic, własna siła fizyczna i psychiczna jako metoda obrony w sytuacji zagrożenia.

Poziom zaawansowania: podstawowy oraz zaawansowany, dla osób, które przeszły kurs podstawowy WenDo

   Pobierz - Kurs samoobrony 2014 (grudzień) - komplet dokumentów

Czytaj całość…
 
 
Wzmacnianie lokalnych systemow przeciwdzialania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespolow interdyscyplinarnych

Szanowni Państwo,
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przystępuje od miesiąca listopada 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach środków Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych”. Szkolenie skierowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubelskiego.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne;
- Przemoc, w tym przemoc domowa – charakterystyka zjawiska i stron: sprawca, ofiara, dziecko w sytuacji przemocy;
- Rola i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawach przemocy w rodzinie – budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy. Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych.


Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.
Szkoleniem, w formie bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w 3 grupach, objętych będzie ogółem 45 uczestników z całego województwa.
Miejscem szkolenia będzie: Hotel Focus*** Centrum Konferencyjne, ul. Skowronkowa 2, 20-832 Lublin,
www.ckhotelfocus.pl

Zwracamy się do Państwa z ofertą szkoleń zaplanowanych w następujących terminach:
- I Grupa: 24-26.11.2014,
- II Grupa: 24-26.11.2014,
- III Grupa: 08-10.12.2014.

 
  Pobierz -
 
"Wzmacnianie lokalnych systemow przeciwdzialania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespolow interdyscyplinarnych"

- komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 
Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społeczneji służb zatrudnienia -
Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

 

Szanowni Państwo,
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu we wrześniu 2014 roku realizuje szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzimy szkolenia pt: „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
- Założenia programu Programu Aktywizacja i Integracja (zakres, czas realizacji, grupy docelowe);
- Podstawy prawne i źródła finansowania Programu Aktywizacja i Integracja ;
- 3 modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
- Role zadania instytucji zaangażowanych w realizację Programu Aktywizacja i Integracja;
- Porozumienie o realizacji a porozumienie o współpracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja – różnice i korzyści dla Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej;

Szczegółowy program:
9.30-
sprawy organizacyjne; rejestracja uczestników; przerwa kawowa powitalna
10.00-10.45, 10.45-11.30
2 godz.
Założenia programu Programu Aktywizacja i Integracja
(zakres, czas realizacji, grupy docelowe)

Podstawy prawne i źródła finansowania Programu Aktywizacja i Integracja
11.30-11.45
przerwa kawowa – 1 x 15 minut – wg uzgodnień trenerów z grupą
11.45-12.30, 12.30-13.15
2 godz.
3 modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
13.15-14.00
przerwa obiadowa 45 minut
14.00-14.45, 14.45-15.30
2 godz.
Porozumienie o realizacji a porozumienie o współpracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja – różnice i korzyści dla OPS i PUP
Podsumowanie szkolenia

 Szkoleniem, w formie bezpłatnych 1-dniowych, 6-godzinnych warsztatów, prowadzonych kolejno w 5 grupach,
objętych będzie ogółem 150 uczestników z całego województwa.

Miejsca realizacji szkoleń to:
08.09.2014 – Poznań, Hotel Safir*** www.hotelsafir.pl - ul. Żmigrodzka 41/49 Poznań;
09.09.2014 – Leszno, Hotel Wieniawa**** www.wieniawa.pl – Rynek 29 Leszno;
10.09.2014 – Kalisz, Hotel Calisia*** www.hotel-calisia.pl – ul. Nowy Świat 1-3 Kalisz;
11.09.2014 – Konin, Hotel Portofino*** www.hotelportofino.pl – ul. Ślesińska 42 Konin-Pątnów;
12.09.2014 – Piła, Hotel Gringo*** www.gringo.pila.pl – ul. Ogrodowa 25 Piła.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl;
Grzegorz Przymus doradcy@rops.poznan.pl; tel. 61 856 73 30

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego szkolenia.
Z wyrazami szacunku
Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting

 
 
Praca z osobą uzależnioną
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca lipca 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Praca z osobą uzależnioną”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
  •  Metody wczesnego rozpoznawania uzależnień u dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych rodzajów uzależnień.
  •  Charakterystyka oferty pomocowej dla osób z uzależnieniami.
  •  Przegląd metod i narzędzi pracy z osobami uzależnionymi.
  •  Elementy pracy terapeutycznej podtrzymujące efekty terapii.
Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.

  Pobierz - Praca z osobą uzależnioną - komplet dokumentów
 
Czytaj całość…
 
 
Kurs samoobrony 2014

Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca kwietnia 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kurs samoobrony”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

1. Zajęcia teoretyczne: przemoc ze względu na płeć, świadomość działania, strategie działania napastników, doświadczenia uczestników związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako wartość kluczowa, obrona konieczna, pomoc przedmedyczna

2. Ćwiczenia fizyczne: proste i skuteczne techniki samoobrony

3. Ćwiczenia praktyczne: nauka postawy, negocjacje, samoocena, asertywność w zachowaniu i obrona własnych granic, własna siła fizyczna i psychiczna jako metoda obrony w sytuacji zagrożenia.

 

Poziom zaawansowania: podstawowy oraz zaawansowany dla osób, które przeszły kurs podstawowy WenDo

 

 


  Pobierz - Kurs samoobrony-komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 
Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca marca 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
a) podstawowe założenia metody skoncentrowanej na rozwiązaniach
b) proces współpracy z klientem od nawiązania relacji do ustalenia celów
c) interwencja i pomoc psychologiczno-terapeutyczna
d) stosowane narzędzia psychologiczne; interwencyjne i terapeutyczne
e) analiza własnych zasobów i celów w pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej
f) praktyczne zastosowanie kluczowych obszarów metody skoncentrowanej na rozwiązaniach

  Pobierz - Metoda TSR - komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 
Wsparcie pensjonariuszy DPS po odbytym leczeniu odwykowym

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca sierpnia 2013 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Wsparcie pensjonariuszy DPS po odbytym leczeniu odwykowym”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
1. Charakterystyka problemów alkoholowych występujących wśród mieszkańców domów pomocy społecznej,
2. Zasady Terapii Motywującej w kontekście pracy z osobami z problemem alkoholowym,
3. Specyfika pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w domach pomocy społecznej,
4. Charakterystyka i rozwój oferty pomocowej dla osób z problemem alkoholowym w DPS,
5. Praca z mieszkańcem DPS nad podtrzymaniem zmiany po przebytym leczeniu odwykowym. Na przykład po leczeniu na pododdziale odwykowym w DPS w Pleszewie,
6. Charakterystyka metod stosowanych w interwencji kryzysowej w kontekście wzmacniania umiejętności pracowników domów pomocy Społecznej.

 
  Pobierz - komplet dokumentów
"Wsparcie pensjonariuszy DPS po odbytym leczeniu odwykowym"

Czytaj całość…
 
 
JOPS - poszukujemy pilnie bardzo doświadczonych trenerów!

 

W związku z przygotowywanymi przez nas projektami szkoleniowymi oraz rozbudową bazy trenerskiej, poszukujemy bardzo pilnie trenerów z bardzo dużym udokumentowanym doświadczeniem w realizacji szkoleń dla instytucji integracji społecznej w poniżej wymienionych zakresach tematycznych:
·         „Nowa jakość projektów współfinansowanych z EFS ”
·         „Znaczenie wsparcia rodzicielstwa zastępczego”
·         „Superwizja rodzin zastępczych”
·         „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych”
·         „Mobbing - istota zjawiska”
·         „Standardy równego traktowania w miejscu pracy - gender  mainstreaming„
·         ”Diagnoza narzędziem pracy z trudnym klientem, metody rozwiązywania konfliktu”
·         „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy”
·         „Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych”
·         ”Szkolenia dla kadr pomocy społecznej oraz pracowników służb zatrudnienia w zakresie wspólnych działań  aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
·         „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym seksualność”
·         „Nowe zadania i obowiązki w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i pracy z rodziną w 2012 roku dla OPS”
·         ”Nowe zadania i obowiązki w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i pracy z rodziną w 2012 roku dla PCPR”
·         „Usamodzielnianie wychowanków z placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych”
·         „Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych”
·         „Wizerunek  instytucji pomocy społecznej- dobre praktyki  public relations”
·         „Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem nowelizacji w praktyce jednostek pomocy społecznej”
·         „Ustawa Prawo zamówień publicznych – postępowanie kontrolno-sprawdzające w JOPS”
·         „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach”
·         „Zaburzenia psychiczne osób starszych”
·         „Organizacja Społeczności Lokalnej(OSL)/Środowiskowa Praca Socjalna” kurs 21-dniowy (7 zjazdów 3-dniowych),
·         „Metody pracy z osobami starszymi  w środowisku zamieszkania – formy aktywizacji w OPS”
·         „Metody pracy z osobami starszymi  w instytucji – formy aktywizacji w DPS”
·         „Indywidualny plan wspierania mieszkańca z uwzględnieniem diagnozy  mieszkańca DPS”
·         „Zarządzanie instytucją i zarządzanie zmianą w jednostkach pomocy i integracji społecznej” „Zarządzanie zasobami ludzkimi w JOPS”
·         „Trening asertywności i skuteczna komunikacja interpersonalna”
·         „Efektywna współpraca z mediami”
·         „Negocjacje i efektywne rozwiązywanie konfliktów”
·         „Jak  skutecznie  radzić  sobie z kryzysem pomagania? – stres i wypalenie zawodowe”
·         „Praktyczne zastosowanie przepisów prawa dot. realizacji zadań  w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i pieczy zastępczej - Zadania Gminy „
·         „Praktyczne zastosowanie przepisów prawa dot. realizacji zadań  w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i pieczy zastępczej - Zadania Powiatu”
·         „Superwizja w pracy socjalnej”
·         „Asystent rodziny”,
·         „Mediacje rodzinne”,
·         „Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo”,
·         „Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy”,
·         „Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej”,
·         „Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”,
·         „Warsztat superwizora w OPS”,
·         „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”,
·         Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej”,
·         „Lider ekonomii społecznej w gminie”,
·         „Lider w NGO”,
·         „Zarządzanie sytuacyjne – efektywne przywództwo w zespole”;  
·         „Kodeks postępowania administracyjnego”,
·         „Egzekucja świadczeń, dłużnicy, alimenty w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych”
·         „Nowa jakość projektów współfinansowanych z EFS ”
·         „Standardy równego traktowania w miejscu pracy - gendermainstreaming„
·         „Wizerunek  instytucji pomocy społecznej - dobre praktyki  public relations”
·         „Język Migowy”
·         „Kurs trenerski dla pracowników PCPR w zakresie prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych”
·         „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach”
·         „Innowacyjne metody pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym”
·         „Animator społeczności lokalnej – kuźnia liderów środowiskowych”
·         „Zarządzanie pracą wolontariusza – jak pozyskać i zatrzymać kandydata na wartościowego współpracownika?”
·         „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
·         „Animacja lokalnych sieci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
·         „Strategia interwencji kryzysowej czyli jak skutecznie pomagać osobom w kryzysie?”
·         „Wsparcie merytoryczne utworzonych zespołów interdyscyplinarnych”
 
Osoby zainteresowane współpracą trenerską serdecznie prosimy o pilne przesłanie na adres e-mail naszego biura: biuro@prospera.pl następujących dokumentów: CV, skany wszelkich dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje (w tym – referencje ze szkoleń) oraz szczegółowe zestawienie zrealizowanych szkoleń, zawierające następujące informacje: temat szkolenia, dokładna data – dzień/miesiąc/rok, liczba godzin dydaktycznych, liczba uczestników, grupa docelowa, instytucja zamawiająca szkolenie.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt e-mailowy z naszym biurem PROSPERA Consulting Tel. 58 320 89 56 – Z Panią Dorotą Karolewską, Menedżerem ds. szkoleń lub z Panią Renatą Kaczyńską-Maciejowską, Dyrektorem firmy – 601 91 05 09.

 

 
 
OFERTA SZKOLEŃ
DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Pobierz – Ogólna oferta szkoleń dla PSZ

 

POMAGAMY PROSPEROWAĆ! 

Firma PROSPERA Consulting od 1998 roku specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie organizacyjnym, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nieobce nam są również projekty rozwojowe i badawcze – szczególnie te związane z rynkiem pracy oraz budowaniem ścieżki kariery. Cieszymy się bogatą listą referencji – wśród odbiorców naszych projektów szkoleniowych i doradczych są zarówno firmy różnych branż (o zróżnicowanej wielkości i strukturze właścicielskiej), jak i NGO’s oraz instytucje administracji publicznej. Posiadamy wpisy do rejestrów: instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia (jako agencji doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego). Jesteśmy Członkiem Gdańskiego Związku Pracodawców, a także Członkiem-Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Bardzo ważnymi partnerami są dla nas publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji społecznej oraz JST. Cieszymy się uznaniem uczestników naszych projektów szkoleniowych i doradczych, którzy bardzo wysoko oceniają kompetencje naszych coachów, doradców zawodowych, trenerów, wykładowców i konsultantów – uznanych ekspertów, doświadczonych praktyków. Współpracuje z nami około 100 specjalistów z terenu całej Polski.
 
Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów biznesowych oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - m.in. audyt personalny w PUP w Zabrzu, audyt kompetencyjny w PUP w Leżajsku, audyt kompetencyjny w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS, warsztaty aktywizujące dla Beneficjentek projektu GO!Spodynie realizowanego przez PUP w Nysie, a także 2 edycje naszego własnego projektu – Team Management Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy (jego prezentacja znajduje się na stronie www.studium.prospera.pl). Organizujemy też cieszące się dużym powodzeniem, otwarte konferencje tematyczne, poświęcone tematyce rozwoju kompetencji zawodowych – z cyklu „Perły i Diamenty”. Od kilku lat szczególnie specjalizujemy się więc w realizacji projektów rozwojowych oraz szkoleniowych – w zakresie szkoleń specjalistycznych – dla profesjonalistów instytucji rynku pracy. Możemy poszczycić się referencjami uzyskanymi od wielu instytucji oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy korzystali z naszego wsparcia. Nasza obszerna oferta szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i otwartych liczy kilkadziesiąt autorskich programów -skierowana jest zwłaszcza do doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego itp. Bardziej szczegółowa informacja o aktualnie realizowanych i planowanych szkoleniach znajduje się np. na naszej stronie www.prospera.pl
 
Z radością i zaangażowaniem realizujemy również kompleksowe projekty dla osób doświadczających trudności na otwartym rynku pracy oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozyskujemy je w ramach zamówień publicznych, ale jesteśmy również otwarci na przygotowywanie i realizację projektów partnerskich, np. w ramach EFS PO KL (jako partner możemy służyć kompetentnym, całościowym wsparciem – od zaplanowania projektu i opracowania wniosku aplikacyjnego, poprzez realizację, aż po końcowe jego rozliczenie).
 

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę szkoleniową, Wszystkie zawarte tu szkolenia możemy również przeprowadzić we wskazanym miejscu i terminie – dla grupy zorganizowanej. Nasze szkolenia i inne projekty rozwojowe charakteryzuje przede wszystkim wysoka wartość merytoryczna zajęć, starannie dobrany zespół trenerów - wysokiej klasy profesjonalistów-praktyków, przyjemna atmosfera zajęć realizowanych nowoczesnymi metodami – w formie interaktywnych, praktycznych warsztatów, a także – użyteczność w praktyce poznanych metod i narzędzi pracy. Ludzie dobrze o nas mówią! Serdecznie zapraszamy do długofalowej współpracy!

 
Zespół firmy PROSPERA Consulting

Wspieramy profesjonalistów w dążeniu do doskonałości! 

 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl
Gościmy

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005